Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Naratriptan

Samenstelling

Tablet, omhuld: 2,5 mg naratriptan

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 101278

Sandoz BV
RVG 103687
RVG 103949

Centrafarm BV
RVG 105205
RVG 105207

Actavis Group PTC ehf
RVG 106987

Orchid Europe Ltd
RVG 106997

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine , acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), matige tot ernstige

Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken

Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt

Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt

Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Prinzmetal-angina, ook indien eerder doorgemaakt

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

De werking begint na ca. 1 uur en is na ca. 4 uur maximaal.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), tot 12 uur ná gebruik

Braken

Druk of beklemmend gevoel

Gevoel van zwakte (= malaise)

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Kloppingen (= palpitaties)

Misselijkheid

Pijn

Sufheid (= sedatie)

Tintelend gevoel

Vermoeidheid

Warmtesensatie, o.a. in borst en keel

Zwaar gevoel

Wisselwerkingen

Ergotamine (o.a. Cafergot ®, Ercycof®, Ergocofcyclizine, Ergocoffeïne

Geneesmiddelen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran), sumatriptan (= Imigran®), eletriptan (= Relpax®), rizatriptan (= Maxalt ® en zolmitriptan (= Zomig®)

Hormonale voorbehoedmiddelen, orale (= 'de pil' = orale anticonceptiva)

Sulfonamiden (indien daarvoor overgevoeligheid bestaat)

Hoe te gebruiken?

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift gebruiken.

Tussen het innemen van de eerste en een tweede tablet moettenminste 4 uur worden gewacht.

De tablet heel innemen met wat water.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Coördinatie-verlies, lichtheid in het hoofd, spanningin de nek, vermoeidheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017