Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 24223-5
RVG 105180-2

Werkzame stof

Somatropine (= groeihormoon = GH)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Injectievloeistof, 5mg, 10 mg of 15 mg somatropine per 1,5 ml.

Injectievloeistof, in voorgevulde pen, (FlexPro) bevat 5 mg, 10 mg of 15 mg somatropine per pen.

Fabrikant/Leverancier

Novo Nordisk Farma BV

Dr. Fisher Farma B.V (parallel import)
RVG 115391//105181

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Groeihormoon-tekort bij volwassenen (= groeihormoon-deficiëntie)

Groeistoornissen bij kinderen, ten gevolge van verminderde nierfunctie (= nierinsufficiëntie)

Groeivertraging bij kinderen, ten gevolge van onvoldoende productie van groeihormoon door de hypofyse (= groeihormoon-deficiëntie)

Turner-syndroom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Epifysairschijven van de lange pijpbeenderen, gesloten

Hersenbeschadigingen (= intracraniale laesies), actieve

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (o.a. fenol of benzylalcohol)

Tumor-groei

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toedinening van dit medicijn gebruik geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft dezelfde werking als het natuurlijke groeihormoon dat door de hypofyse wordt afgescheiden. Het stimuleert de groei van de lange pijpbeenderen en daarmee de lengtegroei bij kinderen.

Dit medicijn stimuleert ook de groei van o.a. spierweefsel, bindweefsel, huid, lever en geslachtsorganen, maar vermindert de vetmassa. Daarnaast geeft het energie, verhoogt het de vitaliteit en geeft het een gevoel van welbevinden.

Bijwerkingen

Gewrichtspijn (= artralgie), met name aan het begin van de behandeling

Huidreacties op de plaats van injectie

Schildklierfunctie, verminderde (= hypothyreoïdie)

Spierpijn (= myalgie), met name aan het begin van de behandeling

Vochtophoping (= oedeem), met name aan het begin van de behandeling

Wisselwerkingen

Anabole steroïden ('spierversterkende middelen')

Androgenen (= mannelijke geslachtshormonen)

Glucocorticoïden

Oestrogenen (bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

De Simplexx-patronen van 5 mg en 10 mg per 1,5 ml zijn vanaf de eerste dag van gebruik maximaal 21 dagen houdbaar bij kamertemperatuur.

De Simplexx-patronen van 15 mg per 1,5 ml in de koelkast bewaren.

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt voor volwassenen NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw ziektekostenverzekeraar .

Meer informatie

Bijsluiter bij Norditropin®

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat fenol als conserveermiddel.

Het oplosmiddel bij de poeders voor injectie bevat benzylalcohol.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017