Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Norfloxacine (chinolon-antibioticum)

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: chinolonen

Samenstelling

Tablet: 400 mg norfloxacine

Fabrikant/Leverancier

Divesre fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 22824

Centrafarm Services BV
RVG 24265

Actavis BV
RVG 25424=22824

Sandoz BV
RVG 26800

Mylan BV
RVG 29846

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor norfloxacine (= chinolon-antibioticum)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 16 jaar

Lever- en nierfunctie-stoornissen, wanneer gecombineerd en ernstig

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere chinolonen

Pees-aandoeningen ten gevolge van het gebruik van dit medicijn of vergelijkbare medicijnen (fluorochinolonen), ook indien eerder gehad

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om eventuele schadelijke effecten van dit middel tijdens de zwangerschap uit te kunnen sluiten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als bijwerking o.a. duizeligheid , sufheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, waaronder bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor norfloxacine (= fluorochinolon-antibioticum).

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik van dit medicijn (= recidiveren).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties (rode vlekken, uitslag, jeuk)

Braken

Buikkrampen

Buikpijn

Duizeligheid

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Hoofd, licht gevoel

Hoofdpijn

Huid, rode uitslag (exantheem)

Jeuk

Misselijkheid

Slapeloosheid

Sufheid

Zuurbranden

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Wisselwerkingen

Aluminium en/of magnesium-bevattende maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)

IJzer-bevattende geneesmiddelen

Bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Nitrofurantoïne (= Furabid®, Furadantine®)

Sucralfaat (= Ulcogant®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tablet 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd of het drinken van vloeistof zonder kauwen innemen met ruim water (bij voorkeur geen melk of melkproducten).

Tijdens het gebruik van dit medicijn overmatige blootstelling aan natuurlijk en/of kunstmatig zonlicht vermijden.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik deze medicijnen niet korter dan is voorgeschreven. Dit omdat de kans dan groter is dat de infectie weer terugkomt na stoppen met het gebruik van dit medicijn (= recidiveren). Het is daarom voor een goed herstel van het allergrootste belang dat de kuur geheel afgemaakt wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met het gebruik van uw medicijnen.

Zelf combineren van medicijnen

Medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag uw arts of apotheker altijd eerst advies als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van de medicijnen in dat geval vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen en/of bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan het risico dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt wanneer u stopt met het gebruik van dit middel (= recidiveren).

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven. Voor een goed herstel is het dus van het allergrootste belang dat de kuur geheel wordt afmaakt .

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen met de wijze van gebruik heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Norfloxacine Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017