Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/09/528/001

Werkzame stof

Coffeine citraat

Geneesmiddelgroep

Luchtweg-middelen, restgroep

Samenstelling

Infuusvloeistof/orale oplossing: 20 mg coffeine citraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Apneu, ademstilstand bij te vroeg geboren baby's

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing, dit medicijn wordt alleen, indien nodig, gebruikt bij te vroeg geboren baby's

Borstvoeding

Niet van toepassing, dit medicijn wordt alleen, indien nodig, gebruikt bij te vroeg geboren baby's

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Niet van toepassing, dit medicijn wordt alleen, indien nodig, gebruikt bij te vroeg geboren baby's

Hoe werkt het?

Door een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel.

Bijwerkingen

Ontsteking op de infusieplaats.

Wisselwerkingen

Theophylline mag niet gelijktijdig gebruikt worden.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of een verpleegkundige aan de baby toegediend.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen snoepjes zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe dit medicijn werkt of wanneer u dat bent vergeten.

Vertrouwen in de medicijnen

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit is een weesgeneesmiddel (= een geneesmiddel voor een klein aantal patienten)

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017