Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Olmetec®: 2003

Werkzame stof

Olmesartan-medoxomil

Geneesmiddelgroep

Angiotensine-II-blokkers

Samenstelling

Tabletten: 10 mg, 20 mg of 40 mg olmesartan-medoxomil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Apotex Europe B.V.
RVG 113109
RVG 113113-4

Mylan B.V.
RVG 114073-5

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging zonder bekende oorzaak (= essentiële hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer bestanddelen in dit medicijn of voor vergelijkbare medicijnen

Galweg-obstructie

Laatste 6 maanden van de zwangershap (2e en 3e trimester)

Periode van borstvoeding (= lactatie)

Let op bij (o.a.)

- Nier-aanodeningen
- Vernauwde nier-slagaders
- Lever-aandoeningen
- Hartfalen
- Harklep-vernauwingen of andere hartdoorstromingsproblemen
- Bloedvolume- of natriumspiegel-problemen
- Verhoogde aldosteron-spiegel (primair aldosteronisme)
- Verhoogde kaliumspiegel
-

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Informeer uw (huis)arts als u tijdens het gebruik van dit medicijn zwanger bent geworden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert bepaalde receptoren (= angiotensine II-receptoren) in hart, bloedvaten en bijnieren. Hierdoor daalt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

De werkingsduur bedraagt ca. 24 uur per dosis.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Vaak (bij 1-10 van de 100 gebruikers) o.a.

- bloed in urine (haematurie)
- buikpijn
- diarree
- duizeligheid
- enkelzwelling (perifeer oedeem)
- gewrichtspijn (artralgie)
- griepverschijnselen
- luchtweg-ontsteking: o.a. hoesten, slijmopgeven, keel-ontsteking (faryngitis), neusslijmvlies-ontsteking (rhinitis)
- maag/darmwand-ontsteking (gastro-enteritis)
- pijn
- pijn op de borst (angina pectoris)
- rugpijn
- sleletpijn
- spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)
- urineweg-infectie
- vermoeidheid

Soms (bij 1-10 van de 1000 gebruikers) o.a.

- evenwichtsstoornissen met misselijkheid (vertigo)
- huiduitslag (rash)

Zelzame en zeer zeldzame bijwerkingen

- zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

Andere bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Kalium-zouten

Maagzuurbinders zoals aluminium-/magnesiumhydroxide

Pijnstillers van het NSAID-type (= prostaglandine-synthetase-remmers), zoals o.a. indometacine

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (o.a. thiazide- en kaliumsparende diuretica )

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen:
- startdosering: 1 x daags 10 mg
- zo nodig verhogen tot maximaal 40 mg per dag

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Gebruik de tabletten bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip.

Neem bij vergeten van de dagelijkse dosering géén extra tablet in. Ga gewoon door met de volgende dosering.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg ook altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

De 10 mg tablet van dit medicijn wordt volledig vergoed (per 01-02-05).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Olmetec®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017