Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 34033

Werkzame stof

Oxaliplatine

Geneesmiddelgroep

middelen bij kanker

Samenstelling

De infusievloeistof bevat na bereiding 5 mg oxaliplatine per ml.

Fabrikant/Leverancier

Pharmachemie B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Darmkanker, uitgezaaid (gemetastaseerd colo-rectaal carcinoom)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-depressie, bij het begin van eerste kuur

Ernstige nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen die platina bevatten

Zenuwbeschadiging aan de armen en benen (= extremiteiten), bij het begin van de eerste kuur

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toepassen tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Na toepassing van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= oxaliplatine) in dit medicijn blokkeert de celdeling.

Bijwerkingen

Ademnood

Anafylactisch-allergische reacties door vrijkomen van histamine in de weefsels

Beenmerg-depressie, met name afname van het aantal bloedplaatjes (= trombocytopenie), witte bloedcellen (= leukopenie) en rode bloedkleurstof (= hemoglobine = bloedarmoede)

Braken

Diarree

Druk op de borst

Gehoorbeschadigingen (= ototoxiciteit),

Verminderd scherpzien

Haaruitval (= alopecia), matige

Infecties

Kaakkramp

Keel, veranderde gevoeligheid (= laryngofaryngeale dysesthesie), acute

Koorts

Krampen

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornissen

Pijnscheuten vanuit ruggenmerg naar armen en benen bij vooroverbuigen van het hoofd (= syndroom van Lhermitte)

Slijmvlies-ontsteking (= mucositis)

Slikproblemen ( =dysfagie)

Tong, vreemd gevoel in de tong

Uitspraak-stoornissen (= dysartrie)

Zenuw-beschadigingen (= neurotoxiciteit), o.a. veranderde gevoelswaarneming via de huid (= paresthesie) en verlies van diepe peesreflexen

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017