Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

33396

Werkzame stof

Humaan alfa-1-proteinaseremmer

Geneesmiddelgroep

alfa-1-proteinaseremmers

Samenstelling

Een flacon bevat 1000 mg humaan alfa-1-proteinaseremmer.

1 ml gereconstitueerde oplossing bevat 25 mg humaan alfa-1-proteinaseremmer.

Fabrikant/Leverancier

Talecris Biotherapeutics GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Long emfyseem

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor alfa-1-proteinaseremmers of een van de hulpstoffen (zie: Meer informatie)

Selectief IgA tekort

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Het besluit om te stoppen of door te gaan met borstvoeding dient te worden genomen met inachtneming van het voordeel van borstvoeding voor het kind dan wel het voordeel van Prolastin-therapie voor de vrouw.
Het is niet bekend of alfa-1-proteinaseremmer wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er zijn geen aanwijzingen dat Prolastin invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Prolastin gaat de afbraak van elastisch weefsel (in de longen) tegen.

Bijwerkingen

Rillingen, koorts, griepachtige verschijnselen, pijn op de borst

Jeuk, huiduitslag, overgevoeligheidsreacties

Duizeligheid/versufte toestand, hoofdpijn

Misselijkheid

Gewrichtspijn

Benauwdheid, ademnood

Hypotensie, hypertensie

Wisselwerkingen

Er zijn geen interacties bekend tussen Prolastin en andere medicijnen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Poeder:
-natriumchloride
-natriumdiwaterstoffosfaat

Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Prolastin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017