Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 18718

Werkzame stof

Geïnactiveerd rabies-virus (stam PM/WI 38-1503-3M)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof (1 ml): geïnactiveerd rabies-virus van de stam PM/WI 38-1503-3M
Het vaccin bevat tevens het eiwit albumine en het antibioticum neomycine.

Fabrikant/Leverancier

Pasteur Mérieux MSD (PMMSD)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hondsdolheid (= rabies), zowel voorbehandeling (= preventie, profylaxe) van personen met een verhoogde kans op besmetting als behandeling na een beet van mogelijk besmette dieren

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Koorts

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. neomycine)

Zwangerschap en borstvoeding

Na mogelijke infectie met het rabies-virus kan vaccinatie -ondanks de mogelijke risico's voor moeder en ongeboren vrucht- vanwege de nog grotere risico's van hondsdolheid noodzakelijk zijn.

Borstvoeding

Na vaccinatie met dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid, veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de vorming van antistoffen tegen rabies-virus (= hondsdolheidsvirus).

Bijwerkingen

Allergische reacties, soms ernstige

Buikpijn

Duizeligheid

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Huiduitslag (urticaria)

Injectieplaats: o.a. jeuk, pijn, roodheid en verharding

Koorts

Malaise

Rillingen

Spierpijn (= myalgie)

Tastzin, gevoelsstoornissen (= paresthesieën)

Zwakte (= asthenie)

Wisselwerkingen

Corticosteroïden

Immunosuppressiva (= medicijnen die de afstotingsreactie na transplantaties remmen)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intra-musculair) toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Het vaccin bevat tevens het eiwit albumine en het antibioticum neomycine.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017