Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 32550-3

Werkzame stof

Trepostinil

Geneesmiddelgroep

Middelen bij verhoogde longbloeddruk (= pulmonale antihypertensiva)

Samenstelling

Oplossing voor infusie: 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml of 10 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

United Therapeutics Europe Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging in de longen (= pulmonale hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, bepaalde vormen (congestieve hartinsufficiëntie)

Hartproblemen (bv angina pectoris)

Ernstige leverziekte

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Maagdarmzweer

Hersenbloeding in de voorgaande drie maanden

Als u leidt aan een longziekte

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de schadelijkheid tijdens zwangerschap te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders besluit).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Het werkzame bestanddeel van Remodulin® is treprostinil. Dit is een middel dat de bloedvaten verwijdt en de bloedstolling remt. Hierdoor krijgt het bloed in de longslagader een grotere ruimte om door te stromen en als gevolg daarvan zal de bloeddruk in de longslagader lager worden.

Bijwerkingen

Huiduitslag

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Jeuk

Duizeligheid

Pijn in de kaak

Neusbloeding

Hoofdpijn

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Bloed in de urine

Wisselwerkingen

Bloedverdunners (anticoagulantia), andere dan dit middel

Pijnstillende en koortswerende middelen (=NSAID's)

Antihypertensiva

Plasmiddelen

Vaatverwijdende middelen (= vasodilatantia), andere dan dit middel

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Bewaren in de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Remodulin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017