Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Forsteo®: 2003

Werkzame stof

Teriparatide

Geneesmiddelgroep

Bot-aanmaak-bevorderende middelen (= calcium-regulerende middelen)

Samenstelling

Forsteo® poeder voor infusievloeistof (5 ml): 15 mg natriumzout van pamidroninezuur-pentahydraat

Forsteo®: IJsazijn, natrium-acetaat (watervrij), mannitol, meta-cresol 3,0 mg/ml (= conserveermiddel) en water voor injecties.
Zoutzuur en natriumhydroxide kunnen zijn toegevoegd om de zuurgraad (= pH) aan te passen.

Fabrikant/Leverancier

Forsteo®: Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteoporose (= bot-ontkalking), hierdoor worden de botten sterker en vermindert het risico van bot- en wervelbreuken.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alkalische fosfatase, verhoogde bloedspiegels

Bestraling van het skelet

Borstvoeding

Botziekten, anders dan osteoporose

Calcium-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-calciëmie)

Kinderen of jong volwassenen in de (bot)groeifase

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven. Vraag hierover ook advies aan uw apotheker of arts.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Wacht met deelname aan het verkeer of besturen van machines tot een eventuele duizeligeheid over is

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevordert de aanmaak van botweefsel.

Bijwerkingen

Cholesterol-waarden in bloed, verhoogd

Depressie

Duizeligheid

Flauw gevoel

Hartritme, onregelmatig

Hoofdpijn

Kort-ademigheid

Misselijkheid

Pijn in ledematen

Pijn op de borst

Spierkramp

Vermoeidheid

Zenuwpijn in het been

Zwakte (verlies van energie)

Zweten, toegenomen

Wisselwerkingen

Digoxine/digitalis (= Lanoxin®)

Hoe te gebruiken?

Lees nauwkeurig de handleiding voor gebruik in de bijsluiter en volg de aanwijzingen van uw arts.

Aanbevolen dosering:
20 microgram per dag onder huid (= sub-cutaan) van dijbeen of buik injecteren. Bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip (o.a. om vergeten van het gebruik te voorkomen).

De totale behandelingsduur bedraagt minimaal 18 maanden.

Geschikte naalden (worden niet bijgeleverd): Beckton, Dickinson and Company's insulinepen-injectienaalden

Gebruik voor iedere injectie een nieywe naald en bewaar de pen nooit met de naald er nog op.

Gebruik de pen meteen nadat u die uit de koelkast heeft gehaald en leg de pen na gebruik onmiddellijk terug in de koelkast (zonder injectie-naald!).

Dien een vergeten injectie zo snel mogelijk nog diezelfde dag toe.
Gebruik echter nooit twee doses op een dag.

Neem bij overdosering (= twee of meer injecties op één dag) onmiddellijk contact op met uw arts.

Dit middel kan ook worden geïnjecteerd tijdens een van de maaltijden.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8oC.
NB. Niet in of dicht bij de vriezer bewaren!

Een opengemaakte pen mag -mits bewaard in de koelkast bij 2-8oC- maximaal 28 dagen worden gebruikt, ook niet als hij nog niet leeg is.

Gebruik de pen niet meer nadat de inhoud bevroren is geweest.

Gebruik de pen alleen als de vloeistof helder en kleurloos is.
NB. Gebruik de pen dus niet als de oplossing vaste deeltjes bevat of troebel of gekleurd is.

Medicatietrouw

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zich zo nauwkeurig mogelijk houdt aan het voorschrift van uw arts.

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Lees nauwkeurig de handleiding voor gebruik in de bijsluiter van dit medicijn.

Bespreek u ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Vraag uw apotheker of (huis)arts om uitleg als u prblemen heeft met het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van dit medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Forsteo®

Bijzonderheden

Forsteo® injectie-oplossing bevat meta-cresol als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017