Met of zonder recept

Dit medicijn is zonder recept verkrijgbaar (= NR- = OTC-middel).

Werkzame stof

Benzoëzuur en salicylzuur

Samenstelling

Aanstip- of aansmeervloeistof (= applicatievloeistof): 50 mg benzoëzuur en 50 mg salicylzuur per ml (70% alcohol)

Crème (lanette): 50 mg benzoëzuur en 50 mg salicylzuur per gram

Zalf: 50 mg 50 mg benzoëzuur en 50 mg salicylzuur per gram

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidschimmel (= dermatomycose), o.a. atleetvoet, zwemmerseczeem

Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel bij borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Bijwerkingen

Benzoëzuur remt de groei van bepaalde schimmels (= fungistatisch effect) en bacteriën ( = bacteriostatisch effect).

Salicylzuur maakt het huidoppervlak los (= keratolytische werking) en bevordert daardoor de opname van benzoëzuur door de huid (= huidpenetratie-bevorderend effect)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Wisselwerkingen

Huidirritatie

Overgevoeligheidsreacties (jeukende bultjes = urticaria)

Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer dan is voorgeschreven op het etiket of in de bijsluiter.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe te gebruiken?

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te bewaren?

Huid vóór gebruik van crème of applicatievloeistof ('oplossing') eerst goed schoon en droog maken.

Applicatievloeistof ('oplossing') met wattenstaafje aanbrengen.

Na aanbrengen van crème de huid eventueel afdekken met droog gaasje.

Doorgaan met het gebruik tot de schimmel geheel is verdwenen.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Medicatietrouw

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Medicatiebegeleiding

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Sommige zelfzorg-medicijnen worden op recept gedeeltelijk vergoed . Op het recept moet dan staan vermeld dat u het middel langer dan 3 maanden moet gebruiken. Iedere keer als u een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt, moet u de medicijnen op het eerste recept zelf betalen. U krijgt dan voor 15 dagen medicijnen mee. De medicijnen op herhaalrecept worden dan wel vergoed door uw verzekeraar.

In de apotheek zijn lijsten verkrijgbaar met zelfzorg-medicijnen die helemaal niet worden niet worden vergoed en met middelen die op recept gedeeltelijk worden vergoed.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Bijzonderheden

Bijsluiter bij Whitfields Crème, Oplossing of Zalf

Algemeen

U kunt altijd uw apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017