Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Scopolamine

Geneesmiddelgroep

Anti-braakmiddelen (= anti-emetica)

Samenstelling

Pleisters met gereguleerde afgifte: 1,5 mg per contactoppervlak van 2,5 cm2

Fabrikant/Leverancier

Novartis Consumer Health BV

NL Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113399//09709

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 113021//09709

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 116419//09709

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reisziekte (wagen-, zee- en luchtziekte)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 18 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het recatie- en concentratievermogen hebben en duizeligheid , gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat misselijkheid en braken tegen.

De werkingsduur bedraagt ca. 3 dagen per pleister.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), lichte

Braken, soms na enkele dagen van gebruik

Droge mond

Duizeligheid, soms na enkele dagen van gebruik, soms ook daarna

Evenwichtsstoornissen, soms na stoppen met het gebruik

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hoofdpijn, soms na enkele dagen van gebruik

Huidirritatie, op de plaats van de pleister

Misselijkheid, soms na enkele dagen van gebruik

Pupilverwijding

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid

Wisselwerkingen

Amantadine (= Symmetrel®)

Antidepressiva, bepaald type (tricyclische antidepressiva)

Antihistaminica, bepaalde

Antipsychotica

Fenothiazine (Stemetil®)

Parasympathicolytica (o.a. Buscopan® en Duspatal®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De zilveren kleeflaag van de pleister niet met de hand aanraken.

De pleister achter het oor op onbehaarde huid plakken.

Wanneer de pleister loslaat een nieuwe pleister aanbrengen.

Na drie dagen een nieuwe pleister achter het andere oor plakken.

Na verwijderen van de pleister de plakplaats achter het oor én beide handen goed wassen met zeep.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Zie zonodig ook de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van Scopoderm TTS®.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Scopoderm TTS®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Versterkte bijwerkingen (zie aldaar), stimulatie van het centrale zenuwstelsel, rusteloosheid, verwardheid, spierschokken (= convulsies), waanvoorstellingen (= hallucinaties), depressie van het centrale zenuwstelsel, bloeddrukdaling (= hypotensie), ademhalingsproblemen, bewusteloosheid (coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017