Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07045-7
RVG 7606-7

Werkzame stof

Diazepam

Geneesmiddelgroep

Benzodiazepinen

Samenstelling

Rectiolen/Klysma's: 5 mg en 10 mg diazepam per 2,5 ml
De rectiolen bevatten benzylalcohol.

Tabletten: 2 mg, 5 mg en 10 mg diazepam

Fabrikant/Leverancier

Alpharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angststoornissen (= ziekelijke angst en spanning)

Epilepsie en status epilepticus

Koortsconvulsies, bij kinderen

Onthoudingsverschijnselen (= afkick-verschijnselen), na stoppen met overmatig gebruik van alcohol.

Slaapstoornissen, ernstige, die het normale functioneren verstoren en/of waaronder ernstig wordt geleden.

Spierspasmen

Tetanus

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen (= respiratoire insufficiëntie), ernstige

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere benzodiazepinen

Stokkende ademhaling tijdens de slaap (= slaap-apnoe-syndroom)

Spierzwakte (= myasthenia gravis)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschapsperiode (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Ouderen zijn gevoeliger voor de invloed van dit medicijn op het reactie- en concentratievermogen.

Gelijktijdig gebruik van dit medicijn met alcohol wordt sterk ontraden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft zowel een angst-verminderende (= anxiolyische), een kalmerende (= sedatieve) als een spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

Bijwerkingen

Afhankelijkheid

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Depressie

Duizeligheid

Eetlust, toename

Geheugen-stoornissen

Gewichtstoename

Huidreacties

Incontinentie (= onwillekeurige urinelozing)

Maagdarm-klachten

Opwinding, vooral bij kinderen en ouderen

Seksuele lust (= libido), verminderd

Slaperigheid overdag

Speekselafscheiding, verhoogd

Spreken, onduidelijk

Spierzwakte

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen

Disulfiram (= Antabus®, Refusal®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Geneesmiddelen die de werking van het lever-enzym CYP3A4 stimuleren, zoals claritromycine (= Klacid®, cimetidine (= Tagamet®), ciprofloxacine (Ciloxan®, Ciproxin®), fluvoxamine (= Fevarin®), fluoxetine (= Prozac®), isoniazide )= Rifinah®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nozoral®), omeprazol (= Losec®)

Levodopa

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Metoprolol (= Lopresor®, Selokeen®)

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige werkzame stof)

Rifampicine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn heeft geen effect op de problemen die de oorzaak zijn van uw angststoornis.

Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor aanvullende therapie , zoals ondersteunende gesprekken, psychotherapie of professionele begeleiding. De oorzaak van de angststoornis kan dan eventueel worden opgespoord en weggenomen of u leert hoe u het beste met uw angsten om kunt gaan.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voorkómen, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken. Om die reden mag dit medicijn ook niet langer dan enkele weken tot enkele maanden worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt NIET vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Stesolid®

Bijzonderheden

De rectiolen bevatten benzylalcohol.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017