Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tacrolimus

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Eczeemmiddelen zonder corticosteroïd

Samenstelling

Capsules met 0,5 mg of 1 mg tacrolimus

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 102096-8
RVG 102100-2
RVG 113453-4

Accord Healthcare Ltd
RVG 102496-7
RVG 108986

Astron Research Limited
RVG 102527-8
RVG 108988

Intas Pharmaceuticals Limited
RVG 102498
RVG 102500
RVG 108987

Mylan BV
RVG 103845
RVG 103867-8

Centrafarm BV
RVG 107938-9
RVG 107941

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuno-suppressie , onderdrukking van afstotingsreacties na orgaan- en weefseltransplantaties

Atopisch eczeem (= constitutioneel eczeem = atopische dermatitis), ernstige vormen die niet goed reageren op gangbare behandelingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infecties, bepaalde (virussen, parasieten of schimmels)

Kinderen jonger dan 2 jaar

Overgevoeligheid voor dit middel, voor macroliden of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

In dierproeven is dit middel schadelijk gebleken voor de vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de weefsel-afstotende activiteit van T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Capsules/Infusies met tacrolimus:

Allergische reacties

Centrale effecten, o.a. abnormale dromen, angst, emotionele instabiliteit (= labiliteit) opwinding, toevallen (= convulsies), verwardheid, waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Bevingen (= tremoren)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloedglucose-gehalte, verhoogd (= hyperglykemie)

Gevoelsstoornissen van de tastzintuigen (= paresthesieën)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hartkramp (= angina pectoris)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Infecties, verhoogde vatbaarheid voor

Jeuk

Kaliumgehalte van het bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Maagdarm-klachten

Nierfunctie-stoornissen

Spijsverteringsklachten (= dyspepsie)

Suikerziekte

Vochtophoping, onder de huid (= perifeer oedeem)

Zuur-base-balans-stoornissen

Zalf met tacrolimus:

Acne

Blozen (vooral na drinken van alcohol)

Haarzakjes, ontstoken (= folliculitis)

Herpes simplex infecties, o.a. rond het oog (= zona)

Huidirritatie (vooral na drinken van alcohol): o.a. jeuk, roodkleuring, branderig gevoel (deze bijwerkingen komen vaak voor maar verdwijnen gewoonlijk binnen een week na aanvang van het gebruik van de zalf)

Huidtintelingen

Wisselwerkingen

Capsules/Infusies met tacrolimus:

Bloedglucose-verlagende middelen (= anti-diabetica = middelen tegen suikerziekte)

Bloedstolling-remmende medicijnen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen'

Ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

Medicijnen met bijwerking(en) op de nieren (= nefrotoxisch), zoals o.a. pijnstillers van het NSAID-type (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Medicijnen met centrale bijwerkingen (= neurotoxisch), zoals aciclovir (= Zovirax®) en ganciclovir (= Cymevene®)

Medicijnen die het enzym CYP3A4 remmen, zoals bepaalde schimmelmiddelen (imidazil-antimycotica), bepaalde antibiotica (macroliden), danazol (= Danatrol®) en omeprazol(= Losec®)

Medicijnen met kalium-supplement(en)

Pijnstillers van het NSAID-type (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Plasmiddelen (= diuretica), kalium-sparende

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Vaccinaties, verminderde werking

Vaccins, die de algehele weerstand van het lichaam verminderen

Zalf met tacrolimus:

Alcohol (versterkt de bijwerkingen)

Hoe te gebruiken?

Zie Prograft® Capsules/Infusies of Protopic® Zalf

Hoe te bewaren?

Capsules: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Infusieconcentraat: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van Prograft®.

Zalf: in de verpakking bij kamertemperatuuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt, als u last heeft van bijwerkingen of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Volledige vergoeding (2004):
- personen vanaf 16 jaar
- eczeem die onvoldoende reageert op corticosteroïden
Het 1e recept moet afkomstig zijn van een dermatoloog.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Zie Zie Prograft® Capsules/Infusies of Protopic® Zalf

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017