Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 106362
RVG 109891

Werkzame stof

Colistine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: restgroep

Samenstelling

Poeder voor vernevelvloeistof 80 mg (= 1 milj. IE); met solvens 3 ml.

Oplossing voor infusie: 1 milj. IE

Fabrikant/Leverancier

Profile Pharma Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor colistine.

Bij de behandeling van kolonisatie en chronische infecties van de long door gevoelige P. aeruginosa bij cystische fibrose patiënten worden colistine of tobramycine per inhalatie toegepast.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornissen en porfyrie.

Voorzichtigheid is geboden bij neuromusculaire stoornissen (zoals parkinsonisme, myasthenia gravis) vanwege een verlenging van een neuromusculaire blokkade. De eerste dosis onder toezicht toedienen in verband met het risico van bronchospasmen.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Hoge doseringen colistine is in dierproeven schadelijk gebleken.

It middel bij alleen gebruiken na overleg met uw arts of apotheker.

Borstvoeding

Colistine gaat in lage hoeveelheden over in de moedermelk.

Dit middel tijdens borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts of apotheker.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor colistine.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Hoesten en bronchospasmen (ca. 10%).

Pijnlijke keel of mond.

Overgevoeligheidsreacties (zoals huiduitslag).

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Gebruik dit middel volgens het voorschrift op het etiket.

Lees eerst de bijsluiter

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017