Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112290
RVG 112294-5

Werkzame stof

Telmisartan en hydrochloorthiazide

Geneesmiddelgroep

Angiotensine-II-blokkers = telmisartan

Plasmiddelen (= diuretica) = hydrochloorthiazide

Gecombineerde bloeddrukverlagers (= antihypertensiva-combinaties)

Samenstelling

Tabletten '40/12,5': 40 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet

Tabletten '80/12,5': 80 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet

Tabletten '80/25': 80 mg telmisartan en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet

Fabrikant/Leverancier

Laboratorios Liconsa S.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), wanneer telmisartan alléén niet voldoende effect heeft

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie(

Gal-aandoeningen (cholestasis en galwegobstructies)

Kaliumgehalte van het bloed, verlaagd (refractaire hypokaliëmie(

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (thiazide-plasmiddelen en sulfonamiden)

Zwangerschap, tweede en derde trimester

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en sufheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals werkzaamheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een bloeddrukverlagende werking (= antihypertensieve werking).

De werkingsduur bedraagt ca. 24 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergie

Angst

Bloedsuikerspiegel, ontregeld

Buikpijn

Cholesterolgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercholesterolemie)

Diarree

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen

Gewrichtspijn (artralgie, artrose)

Griepachtige verschijnselen

Eczeem

Impotentie

Maagwand-ontsteking (= gastritis)

Maagdarm-stoornissen

Ontsteking van de bronchieën (= bronchitis) en andere luchtwegen, keel (= faryngitis) en/of voorhoofdsholten (= sinusitis)

Pijn

Pijn in het been

Rugpijn

Spierpijn (= myalgie)

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

xUrineweginfecties

Wisselwerkingen

Alcohol

Amantadine (= Symmetrel®)

Amifostine (= Ethyol®)

Anticholinerge middelen zoals atropine en biperideen (= Akineton®)

Antidepressiva

Antipsychotica, zoals amisulpiride, chloorpromazine (= Largactil®), cyamemazine, droperidol, haloperidol, levome (= Nozinan®), promazine, sulpiride (= Dogmatil®), sultopride, thioridazine (= Melleril®, Melleretten®) en trifluoperazine (= Terfulzine®)

Baclofen (= Lioresal®)

Barbituraten

Bepridil

Bèta-blokkers

Bloeddrukverhogende middelen (= antihypotensiva), zoals noradrenaline

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), andere dan dit medicijn

Bloedsuikerverlagende middelen (= orale antidiabetica)

Calciumzouten

Cholestryramine (= Questran®) en colestipol-harsen (o.a. Colestid®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Cytotoxische middelen (= middelen tegen kanker) zoals cyclofosfamide (= Endoxan-ASTA®) en methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Diazoxide (= Hyperstat®, Proglycem®)

xDiphemanil

Erythromycine per injectie (= Erythrocyne®)

Halofantrine (= Halfan®)

Hartmiddelen zoals hartglycosiden en anti-aritmica

Insuline

Kaliumzouten

Jichtmiddelen zoals allopuranol (= Apurin®, Zyloric®), probenecide , sulfinpyrazon

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Medicijnen die het kaliumgehalte kunnen verhogen (= hyperkaliëmie), zoals ACE-remmers, kaliumsparende plasmiddelen, kaliumzouten, ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®), heparine

xMedicijnen die kaliumverlies (hypokaliëmie) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde plasmiddelen (kaliuretische diuretica), laxantia, amfoterocine (= Ambisome®, Abelcet®, Fungizone®), carbenoxolon, penicilline G en (acetyl)salicylzuur (o.a. Aspirine®)

Metformine (= Glucophage®)

Mizolastine (= Mistalin®, Myzollen®)

Narcotica (= verdovende middelen

Pentamidine (= Pentacarinat®)

Pijnstillers (= analgetica), bepaalde (= NSAID's, zoals (acetyl)salicylaten (o.a. in Aspirine®)

Skeletspierverslappers, bepaalde (o.a. tubocurarine)

Sparfloxacine

Terfenadine (= Triludan®)

Vincamycine per injectie

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 1 x daags 1 tablet -met of zonder voedsel- innemen met wat vloeistof.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017