Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 102951
RVG 102961
RVG 102645
RVG 102647
RVG 112606-8

Werkzame stof

Oxycodon en naloxon

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Tabletten met verlengde werking met 2,5 mg oxycodon en1,25 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 5 mg oxycodon en 2,5 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 10 mg oxycodon en 5 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 15 mg oxycodon en 7,5 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 20 mg oxycodon en 10 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 30 mg oxycodon en 15 mg naloxon

Tabletten met verlengde werking met 40 mg oxycodon en 20 mg naloxon

Fabrikant/Leverancier

Mundipharma Pharmaceuticals BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hevige pijn . Draagelijke tot soms ondraagelijke pijn die het normale dagelijkse functioneren ernstig kan verstoren.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 18 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn bij deze groep niet onderzocht.

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Bleek-blauwe huid en slijmvliezen door zuurstofgebrek(= cyanose)

Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Leveraandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen

Spierschokken (convulsieve aandoeningen)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. het reactie- en concentratievermogen verminderen en duizeligheid , sufheid , evenwichtsstoornissen en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een sterk pijnstillende (= analgetische) werking via het centrale zenuwstelsel.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen volledig onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Allergische huidreacties

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), vooral bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Blozen

Braken

Droge mond

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen

Galweg-kolieken

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Hartkloppingen (palpitaties)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Nachtmerries

Stemmingveranderingen

Sufheid

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Urine-productie, verminderde (= oligurie)

Diarree

Verwardheid (desoriëntatie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zweten

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, zoals narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten zonder te kauwen heel doorslikken

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Na langdurig gebruik van morfine-achtige pijnstillers (= opioïden) kunnen lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) en/of psychische afhankelijkheid (= verslaving) optreden.
Dit is echter niet of nauwelijks het geval wanneer de dosering goed is ingesteld en het medicijn daarna nauwkeurig volgens voorschrift van de (huis)arts wordt gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie), geestelijke verdoving (= stupor), bewusteloosheid (= coma), verlaagde lichaamstemperatuur (= hypothermie), verlaagde hartfrequentie (= bradycardie), bloeddrukdalinng (= hypotensie) en shock

Bijsluiters

Targinact
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017