Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 13473
RVG 15374

Werkzame stof

Teicoplanine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: restgroep

Samenstelling

Poeders voor 3 ml injectie-vloeistof: 200 mg of 400 mg teicoplanine

Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 113130//15374

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 113444//15374
RVG 116599//15374

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 113756//15374
RVG 114429//13473

Orifarm A/S (parallel import)
RVG 115351//15374
RVG 116403//15374

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor teicoplanine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over dit medicijn om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. evenwichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor teicoplanine.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. huiduitslag, astmatische aanval, koorts, shock-reactie

Benauwdheid

Boedbeeld-afwijkingen (= hematologische reacties)

Bloedwaarden, verhoogd (o.a. serumtransaminase en -creatinine)

Braken

Diarree

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (vestibulaire klachten)

Gehoorverlies

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats, o.a. irritatie, pijn

Jeuk

Koorts

Maagdarm-klachten

Oorsuizen (= tinnitis)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter Targocid®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter.

Bijsluiters

Targocid
Targocid
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017