Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 03899
RVG 06346
RVG 11401
RVG 11874-5

Werkzame stof

Carbamazepine

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Samenstelling

Stroop (suikervrij), 250 ml: 20 mg carbamazepine per ml

Tabletten: 100 mg en 200 mg carbamazepine per tablet

Tabletten, gereguleerde afgifte en deelbaar ('CR Divitab'): 200 mg en 400 mg carbamazepine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 34618/06346

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Diabetes insipidus

Epilepsie

Manie, bij manisch-depressieve aandoeningen

Aangezichtspijn (= trigeminus-neuralgie)

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergdepressie (= verminderde aanmaak van bloedlichaampjes)

Hartaandoening, bepaalde (= atrio-ventriculair block)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bstanddelen

Porfyrie (= stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie,-concentratie- en coördinatievermogen hebben en
duizeligheid , gezichtsstoornisssen en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert of voorkómt (= profylaxe) epileptische aanvallen (= anticonvulsieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeld, bepaalde veranderingen

Bloedwaarden, bepaalde veranderingen

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Embolie (trombo-embolie)

Diarree

Droge mond

Dubbel zien (= diplopie)

Duizeligheid

Eiwit in de urine (= proteïnurie)

Gezichtsstoornissen (= accommodatie-stoornissen)

Haaruitval (= alopecia)

Huidreacties, allergische

Huidontsteking, met afstoting van huidcellen en verlies haren (= dermatitis exfoliativa = ziekte van Wilson)

Koorts

Leverontsteking (= hepatitis)

Lichtovergevoeligheid van de huid (= fotodermatitis)

Lyell-syndroom (= huidaandoening met o.a. koorts en orgaanafwijkingen)

Lymfklier-zwelling

Misselijkheid

Moeheid

Opwinding en verwarring, vooral bij ouderen

Porfyrie, plotselinge (= stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Prikkelgeleidingsstoornissen

Psychose

Stevens-Johnson-syndroom (= complex van ernstige bijwerkingen)

Sufheid

Verstopping (= obstipatie)

Watervergiftiging (= waterintoxicatie)

Wisselwerkingen

Alcohol (bij voorkeur helemaal geen alcohol gebruiken!)

Anti-epileptica, o.a., ethosuximide (= Ethymal®, Zarontin®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), fenobarbital, primidon (= Mysoline®), valproaat (= Convulex®, Depakine®, Propymal®)

Anticonceptiva, orale ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers)

Bloedstolling-vertragende middelen ('trombose-middelen', cumarine-derivaten)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Corticosteroïden

Danazol (= Danatrol®)

Dextropropoxyfeen (= Depronal®)

Diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Tildiem®)

Doxycycline (= Dagracycline®, Doxy Disp®, Dumoxin®, Neo-Dagracycline®, Unidox®, Vibra-S®, Vibramycine®)

Erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®)

Fluoxetine (= Prozac®)

Isoniazide

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Theofylline (= Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®, Unilair®)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten of drank innemen tijdens of na de maaltijd.

De tabletten met gereguleerde afgifte zonder kauwen heel innemen met wat vloeistof.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patiënten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voork¢men. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patiënten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet meer of minder geneesmiddel dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek voorafgaande aan een (voorgenomen) zwangerschap met uw (huis)arts of u dit medicijn dan nog mag gebruiken of dat u over moet stappen op en ander medicijn tegen uw epilepsie.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Tegretol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bevingen (= tremor), opwinding (= agitatie), krampen, bloeddrukveranderingen, ECG- (hart) en EEG- (hersenen) veranderingen, bewustzijnsvermindering, bewusteloosheid (coma)

Bijsluiters

Tegretol
Tegretol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017