Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Tilcotil®: 1990

Werkzame stof

Tenoxicam

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Tilcotil® tabletten: 20 mg tenoxicam per tablet

Fabrikant/Leverancier

Tilcotil®: Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Artrose (= 'gewrichtsslijtage', degeneratieve gewrichtsaandoeningen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Tilcotil®, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Bloedingen, wanneer het risico daarop verhoogd is tijdens operaties of algehele verdoving (= anaesthesie)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Jeukende huiduitslag (= urticaria) of gezwollen huid (= angio-oedeem) na eerder gebruik van Tilcotil®, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Kinderen

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Maag-ontsteking (= gastritis)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Tilcotil®, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van Tilcotil®, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), wanneer het risico daarop verhoogd is tijdens operaties of algehele verdoving (= anaesthesie)

Ouderen

Overgevoeligeheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of voor andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en ontstekingen (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit middel vertraagt de bloedstolling doordat het de samenklontering van bloedplaatjes (= trombocyten-aggregatie) remt.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties

Allergische shockreactie (= anafylactische reactie)

Benauwdheid (= dyspnoe)

Bloedbeeld-veranderingen

Bloedsamenstellingsveranderingen

Braken (= emesis), eventueel met bloed (= hematemesis)

Buikpijn (= abdominale pijn)

Concentratievermogen, verminderd

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gehoor, verminderd

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huidreacties (o.a. kaalheid, overgevoeligheid voor licht)

Keel-irritatie

Maagdarm-bloedingen

Maagdarmwand, doorboring (= perforatie)

Maagdarm-klachten

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Mond, droge

Nervositeit

Nierfunctie-stoornissen

Oogafwijkingen

Oorsuizen (= tinnitus)

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierzwakte

Spijsvertering, slechte (=indigestie, dyspepsie)

Verhoogde bloeddruk (= hypertensie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophopingen (= oedeem) in de weefsels

Zuurbranden

Zweten (= transpiratie)

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (= Alka-Seltzer®, Aspirine®, Aspro®, Coldrex®, e.a.)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Plasmiddelen (= diuretica)

Salicylaten (Ascal®, carbasalaatcalcium, e.a.)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Tilcotil®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017