Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 13224
RVG 21024
RVG 23050

Werkzame stof

Itraconazol

Geneesmiddelgroepen

Mond- en keel-infectiemiddelen

Schimmel- en gistmiddelen (= anti-mycotica)

Vaginale middelen

Samenstelling

Capsule: 100 mg itraconazol

Concentraat voor infusievloeistof, ampul 25 ml: 10 mg itraconazol per ml
Het concentraat voor infusievloeistof bevat htdroxypropyl-b-cyclodextrine en propyleenglycol.

Drank ('OS'), 150 ml: 10 mg itraconazol per ml

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 105793//21024

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 108111//21024

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met schimmels en gisten, die gevoelig zijn voor itraconazol

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leveraandoeningen ten gevolge van medicijngebruik (ook wanneer deze eerder zijn doorgemaakt).

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere azol-verbindingen, o.a ketoconazol (= Nizoral®) en miconazol (= Daktarin®).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kunnen schadelijke effecten op de vrucht niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen schimmels en gisten die gevoelig zijn voor itraconazol.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. huiduitslag, jeuk en zwelling van huid en/of slijmvliezen (= angio-oedeem)

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Haarverlies, omkeerbaar

Hoofdpijn

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Lever-enzymwaarden, verhoogd

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Antibiotica

Astemizol

Atorvastatine (= Lipitor®)

Calcium-antagonisten, bepaalde (dihydropyridine-type)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Chemotherapeutica

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Isoniazide

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)

Midazolam (= Dormicum®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Simvastatine (= Bozara®, Zocor®)

Terfenadine (= Triludan®)

Triazolam (= Halcion®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De capsules tijdens of vlak ná de maaltijd innemen.

Arts waarschuwen wanneer bijwerkingen zoals misselijkheid, braken, buikpijn, verminderde eetlust, en vermoeidheid optreden.

De infusie-oplossing wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de schimmel ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de schimmelinfectie niet overgaat of dat u die terugkomt wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Het concentraat voor infusie-vloeistof bevat hydroxypropyl-b-cyclodextrine en propyleenglycol.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Trisporal
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017