Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tegafur en uracil

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Samenstelling

UFT® capsules: 100 mg tegafur en 224 mg uracil

Fabrikant/Leverancier

UFT®: Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tumorenvan de diikedarm (= colorectaal carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd)
De behandeling vindt plaats in combinatie met folinezuur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergfunctie-afname (= beenmergdepressie) ten gevolge van bestraling (= radiotherapie) of behandeling met medicijnen die de celdeling remmen (= antineoplastische medicijnen)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen

Tekort (= deficiëntie) aan het leverenzym CYP2A6

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de deling van tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Braken

Buikpijn

Darmverstoppping (= darmobstructie)

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gevoelswaarneming, verstoorde (= paresthesie)

Gewichtsafname

Haaruitval (= alopecia)

Hartstreek, pijn (= precordiale pijn)

Hoesten

Hoofdpijn

Huidaandoeningen (droge huid, rash, jeuk, ontsteking, verkleuring, lichtovergevoeligheid

Keel-ontsteking (= faryngitis)

Koorts en/of koude rillingen

Lusteloosheid (= mailase)

Misselijkheid (= nausea)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

xNagelafwijkingen

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Oprispen (boeren)

Pijn

Schimmelgroei op slijmvliezen Candidiasis)

Slaperigheid

Slapeloosheid

Slijmvlies-ontsteking (= mucosistis)

Smaakverandering

xSpierpijn (= myalgie), rugpijn, gewrichtspijn (= artralgie)

xSpijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tranende ogen

Trombose in dieper gelegen aderen (= diep veneuze rtrombose)

Uitdroging (= dehydratie)

Verstopping

Verwardheid

Vochtophoping onder de huid (perifeer oedeem)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakte, lichamelijke (asthenie)

Zweten

Wisselwerkingen

Medicijnen met een vergelijkbare werking

Medicijnen die het leverenzym CYP2A6 remmen, zaols bepaalde bloedstollingremmers (cumarinen), clotrimazol (= Canesten®, ketoconazol (= Nizoral®), methoxsaleen (= Geroxalen®, Meladinine®, Oxsoralen®) en miconazol (= Daktarin®, Daktacort®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Neem contact op met uw (huis)arts als u een probleem heeft met het gebruik van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij UFT®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017