Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 20798-9

Werkzame stof

Geïnactiveerde hepatitis A-virus van de GBM-stam, geabsorbeerd aan aluminiumhydroxide

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof 'Adult' in wegwerpspuit of flacon 0,5 ml: 50 Eenheden (= E) geïnactiveerd hepatitis A-virus per ml
Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.

Injectievloeistof 'Junior' in wegwerpspuit of flacon 0,5 ml: 25 Eenheden (= E) geïnactiveerd hepatitis A-virus per ml
Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.

Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pasteur MSD

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 114931//20798

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis; actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A-virus van personen met een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis A-virus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 16 jaar (alleen indien strikt noodzakelijk)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. neomycine en formaldehyde)

Ziekten die met hoge koorts gepaard gaan

Voorzichtheid is geboden bij (o.a.)

Overgevoeligheid voor neomycine en/of formaldehyde

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin tijdens de zwangerschap alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming (= actieve immunisatie) van antistoffen (= immuno-globulinen) tegen hepatitis A.

Na vaccinatie met Hepatitis A vaccin treedt de bescherming (= immuniteit) na 2 weken in (immuniteit bij 90% van de gevaccineerden). Na 1 maand is 100%van de gevaccineerden immuun.

De bescherming duurt na één vaccinatie tenminste 1 jaar en na twee vaccinaties (tweede vaccinatie 6-12 maanden na de eerste vaccinatie) tenminste 10 jaar.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Braken

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn, roodheid, zwelling en hardheid

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Serum-lever-enzymwaarden, stijging

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zwakte

Wisselwerkingen

Hepatitis A-Immuno-globuline

Immunosuppressiva (= medicijnen die afstotingsreacties onderdrukken)

Vaccins, andere

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit vaccin mag niet worden gemengd met andere vaccins.

Om langdurige bescherming te verkrijgen wordt 6 maanden na de 1e inenting (= vaccinatie) een 2e inenting gegeven.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Vaqta® Junior

Bijzonderheden

Het vaccin kan sporen neomycine en formaldehyde bevatten.

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Vaqta Junior
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017