Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Verteporfin

Geneesmiddelgroep

Diverse oogmiddelen

Samenstelling

Visudyne®: Poeder voor intraveneuze infusies: 15 mg verteporfin

Fabrikant/Leverancier

Visudyne®: Ciba Vision Ophtha Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Macula-degeneratie (= gelevlek-degeneratie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Porfyri (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De eerste 48 uur na toediening geen borstvoeding gebruiken.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de vorming van bindweefsel en van snel groeiende bloedvaten op de gele vlek (= macula). Hierdoor wordt de bloedvoorziening naar de gele vlek afgeremd.

Bijwerkingen

Bloedingen, glasachtige (vitreuze hemorrragie)

Cholesterol, verhoogd

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen), zoals wazig en onduidelijk zien, lichtflitsen, zwarte vlekken, donkere vlekken in het gezichtsveld (= scotoma) en gekleurde ringen (= halo)

Gezichtsvermogen, afname (meestal gedeeltelijk omkeerbaar)

Injectieplaats: pijn, zwelling, vocht, ontsteking, overgevoeligheidsreacties

Jeuk

Licht(over)gevoeligheid

Misselijkheid

Netvliesbloedingen

Rugpijn tijdens de toediening

Tranenvloed, verstoorde

Zwakte en krachteloosheid (=asthenie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de lichtgevoeligheid (= fotosensibiliteit) verhogen, zoals bloedsuikerverlagende middelen (= antidiabetica), fenothiazinen, friseofulvine, sulfonamiden, tetracyclinen, bepaalde plasmiddelen (thiazide-diuerica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Visudyne®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017