Met of zonder recept

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 26151-2

Werkzame stof

Solifenacine

Geneesmiddelgroep

Urine-incontinentie-middelen

Samenstelling

Tabletten: 5 mg of 10 mg solifenacine per tablet

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma Europe B.V.

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 103848//29151
RVG 113520//29152

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 104641//29151
RVG 105278//29152
RVG 107894//29152
RVG 107896//29151
RVG 109328//29152
RVG 109325//29151
RVG 112383//29152
RVG 112382//29151
RVG 114580//29152
RVG 115361//29151

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 113744//29151

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Instabiele of hyperactieve blaas, waardoor o.a. verhoogde aandrang, veelvuldige urine-lozingen (= incontinentie) en/of plotseling verlies van urine (= urge-incontinentie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Dikke darm, vergroot (= megacolon), t.g.v. vergiftiging (= toxische)

Gesloten kamerhoek-glaucoom, wanneer onvoldoende onder controle

Hemodialyse-patiënten (= nierdialyse)

Lever-aandoeiningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen (wazig zien) en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= solifenacine) in dit medicijn blokkeert (= antagoneert) op specifiek wijze cholinerge-receptoren in de wand van de blaas.

Dit medicijn vermindert de spierspanning (= tonus) van de wand en de sluitspier van de hyperactieve urineblaas. Hierdoor wordt de opslagcapaciteit van de blaas vergroot en de aandrang tot urineren en het aantal urinelozingen vermindert.

Bijwerkingen

Vaak (1 op de 10 gebruikers):
- buikpijn
- misselijkheid
- verstopping (= constipatie)
- spijsverteringsstoornissen (= dypepsie)

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers):
- blaas-ontsteking (= cystitis)
- droge huid
- droge keel
- droge neusslijmvliezen
- droge ogen
- plas-problemen (= mictie-stoornissen)
- slaperigheid
- smaakstoornis (= dysgeusie)
- urineweg-infectie
- vermoeidheid
- vochtophoping in het onderbeen (= perifeer oedeem)
- zure oprispingen (gastro-oesofageale reflux)

Zelden (minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
- ophouden van de urine (= urine-retentie)

Wisselwerkingen

Anti-cholinergica, andere dan dit middel

Cholinergica

Medicijnen die de beweeglijkheid (= peristaltiek) van de darm bevorderen, zoals cisapride (= Prepulsid®) en metoclopramide (= Primperan®)

Geneesmiddelen die het enzym CYP3A4 remmen, zoals claritromycine (= Klacid®), erytromycine (= Eryc®, Erythrocine®), itraconazol (= Trisporal®), ketoconazol (= Nizoral®) en miconazol (= Daktarin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen (inclusief ouderen): 1 x daags 1 tablet.

De tabletten niet kauwen, maar heel doorslikken met wat water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt niet volledig vergoed (mei 2003).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van/bijbetaling bij uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Hoofdpijn, droge mond, duizeligheid, slaperigheid, wazig zien, waanvoorstellingen (= hallucinaties), ernstige opwinding, spierschokken (= convulsies, benauwdheid (= respiratoire insufficiëntie), versnelde hartslag (= tachycardie), urine-ophouden (= urine-retentie), pupilverwijding (= mydriasis)

Bijsluiters

Vesicare
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017