Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 27809

Werkzame stof

Geïnactiveerde hepatitis A-virus van de GBM-stam, geabsorbeerd aan aluminiumhydroxide (vaccin tegen besmeting met hepatitis A-virus)

Salmonella typhi (Ty 2 stam) capsulair Vi polysaccharide (vaccin tegen buiktyfus)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Het vaccin wordt aangeboden als een suspensie en oplossing in een voorgevulde spuit met twee
compartimenten (0,5 ml geïnactiveerd hepatitis A-virus in één compartiment en 0,5 ml gezuiverd
polysaccharide tyfusantigeen in het andere compartiment)

Fabrikant/Leverancier

Sanofi Pasteur MSD

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hepatitis; actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met hepatitis A-virus van personen met een verhoogd risico op besmetting met het hepatitis A-virus

Buiktyfus ; actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met Salmonella enterica

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 16 jaar (alleen indien strikt noodzakelijk)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. 2-fenoxyethanol)

Ziekten die met hoge koorts gepaard gaan

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin tijdens de zwangerschap alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken.

Borstvoeding

Dit vaccin alleen wanneer strikt noodzakelijk gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Bij een aantal mensen werd duizeligheid gemeld na het krijgen van Viatim. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het rijden of het bedienen van machines.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert de vorming (= actieve immunisatie) van antistoffen (= immuno-globulinen) tegen hepatitis A en buiktyfus

Na vaccinatie met Hepatitis A vaccin treedt de bescherming (= immuniteit) na 2 weken in (immuniteit bij 90% van de gevaccineerden). Na 1 maand is 100%van de gevaccineerden immuun.

De bescherming duurt na één vaccinatie tenminste 1 jaar en na twee vaccinaties (tweede vaccinatie 6-12 maanden na de eerste vaccinatie) tenminste 10 jaar.
NB. Een 2e injectie geeft 3 jaar na de 1e injectie nog steeds 10 jaar bescherming (gerekend vanaf de 2e injectie).

Viatim beschermt u vanaf ongeveer 14 dagen na de injectie tegen buiktyfus en doet dat gewoonlijk tot ongeveer 3 jaar. Indien u na 3 jaar nog steeds het risico loopt om besmet te worden met buiktyfus, moet u er voor zorgen wederom een injectie te krijgen met gezuiverd Vipolysaccharide
buiktyfusvaccin.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Braken

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn, roodheid, zwelling en hardheid

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Serum-lever-enzymwaarden, stijging

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zwakte

Wisselwerkingen

Indien u andere medicijnen gebruikt, of onlangs heeft gebruikt, met inbegrip van deze die zonder voorschrift te verkrijgen zijn, breng dan uw arts of apotheker hiervan op de hoogte.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Dit vaccin mag niet worden gemengd met andere vaccins.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Vergeet niet na 6-12 maanden de tweede vaccinatie te halen.

Medicatiebegeleiding

Neem na vaccinatie bij eventuele klachten contact op met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit vaccin bevat fenylalanine. Dat kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017