Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06396

Werkzame stof

Doxycycline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: tetracyclinen

Samenstelling

Injectievloeistof ('SF'), ampul 5 ml: 20 mg doxycycline-hyclaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor doxycycline.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 8 jaar

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nier- in combinatie met leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddleen of voor andere tetracyclinen

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn kan op grond van de werking tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor moeder en/of vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor doxycycline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit antibioticum. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk, shockreactie)

Bloedarmoede (hemolytische anemie)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen, ureum, creatinine, stikstofhoudende verbindingen)

Braken

Diarree

Dubbel zien

Duizeligheid

Hoofdpijn

Leverbeschadiging, soms met alvleesklierontsteking (= pancreatitis)

Licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Oorsuizen (= tinnitis)

Schimmelinfectie rond anus en geslachtsorganen (candida)

Slokdarm-irritatie, - ontsteking (= oesofagitis) en -zweren (= ulcus oesophagi), bij hoge doseringen

Tandverkleuring, daarom niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding en niet bij kinderen jonger dan 8 jaar

Vitamine B-tekort, na langdurig gebruik

Wazig zien

Wisselwerkingen

Alcohol

Antibiotica met een bacteriedodende (= bactericide) werking

Barbituraten (o.a. fenobarbital)

Bloedstolling-remmende middelen (anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)

Medicijnen die aluminium, bismut, calcium, ijzer, magnesium of zink bevatten.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Vibramycin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Vibramycin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017