Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 106235

Werkzame stof

Naproxen en esomeprazol

Geneesmiddelgroep

Naproxen: Pijnstillers, eenvoudige: NSAID's met maagbeschermer.

Esomeprazol: Protonpomp-remmers

Samenstelling

Tabletten, met gereguleerde afgifte: 500 mg naproxen en 20 mg esomeprazol.

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 109969//106235

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 111000//106235
RVG 112384//106235
RVG 112374//106235
RVG 112895//106235

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 113033//106235

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (o.a. artrose, 'gewrichtsslijtage')

Ziekte van Bechterew (= spondylitis ankylopoietica)

Extra-articulaire aandoeningen, zoals tennisarm, slijmbeurs-ontsteking, schouder-ontsteking ('frozen shoulder'), pees-ontsteking, peesschede
-ontsteking

Juveniele chronische artritis ('jeugd-reuma')

Jicht-aanval

Koorts

Lage rugpijn (lumbago)

Menstruatiepijn zonder-bekende-oorzaak (= primaire dysmenorroe), wanneer ernstig

Pijn en zwelling na operatieve ingrepen (= post-operatieve pijn)

Pijn na tandheelkundige ingrepen

Reumatoïde artritis,('gewrichtsreuma')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen.

U gebruikt een geneesmiddel dat atazanavir of nelfinavir bevat (gebruikt om HIV te
behandelen).

Als acetylsalicylzuur (aspirine), naproxen of andere NSAID?s zoals ibuprofen, diclofenac of COX-2-remmers (bijvoorbeeld celecoxib, etoricoxib) bij u astma (piepende ademhaling) of een
allergische reactie zoals jeuk of huiduitslag (urticaria) hebben veroorzaakt.

Als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent.

Als u ernstige lever-, nier- of hartproblemen heeft.

Als u een maagzweer of een zweer in uw darm heeft.

Als u een bloedingsstoornis of een ernstige, onverwachte bloeding heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen over.

Dit middel niet gebruiken tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Naproxen remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Esomeprazol beschermt het maagslijmvlies en remt de maagzuurproductie.

Bijwerkingen

Buikpijn

Diarree

Hoofdpijn

Misselijkheid

Verstopping

Winderigheid (= flatulentie)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Neerslachtigheid

Ongemak, gevoel van

Slaperigheid

Slapeloosheid

Spierpijn (= myalgie)

Verwarring, voorbijgaande

Vochtophoping in armen en benen ( = perifeer oedeem)

Wazig zien

Zweten, overmatig

Rode of paarse plekken of stippen op de huid.

Wisselwerkingen

Gebruik dit geneesmiddel niet als u een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir of nelfinavir bevat (gebruikt om HIV te behandelen).

Andere NSAID?s (inclusief COX-2-remmers).

Cisapride (= Prepulsid®)

Medicijnen waarvan de opname (= resorptie) door de maag en/of darm afhankelijk is van de zuurgraad (= pH) van het maag- en/of darmsap, zoals itraconazol (= Trisporal®)en ketoconazol (= Nizoral® )

Medicijnen die worden afgebroken door het enzym CYP 2C19, zoals citalopram (= Cipramil®), clomipramine (= Anafranil®), diazepam (= Stesolid®, Valium<®), fenytoïne (= Diphantoïne®,Epanutin® en imipramine (= Tofranil®

Medicijnen die worden afgebroken door het enzym 3A4, zoals claritromycine (= Klacid®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten vóór, tijdens of ná de maaltijd heel innemen met water (bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag).

De tabletten niet kauwen of fijnmalen .

Als u een tablet vergeten bent, kunt u die op dezelfde dag alsnog innemen en de volgende dag gewoon doorgaan met het gebruik.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Raadpleeg uw arts over het verdere gebruik van dit medicijn bij:- ernstige lever- of nieraandoeningen- slikproblemen- vaak overgeven (met of zonder bloed)- abnormale, dunne, zwarte ontlasting- onbedoeld snel gewichtsverlies- verandering van de aard van de klachten tijdens 'wanneer-nodig-gebruik' (= 'on demand'-gebruik).- fructose-intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en galactose) en/of sucrase-isomaltase-insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase).

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Raadpleeg uw arts over het verdere gebruik van dit medicijn bij:- ernstige lever- of nieraandoeningen- slikproblemen- vaak overgeven (met of zonder bloed)- abnormale, dunne, zwarte ontlasting- onbedoeld snel gewichtsverlies- verandering van de aard van de klachten tijdens 'wanneer-nodig-gebruik' (= 'on demand'-gebruik).- fructose-intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en galactose) en/of sucrase-isomaltase-insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Vimovo
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017