Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Vinblastine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof, 10 mg vinblastine-sulfaat (het oplosmiddel bevat benzylalcohol als conserveermiddel)

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en levereanciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 101349

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (mamma-carcinoom)

Chorio-carcinoom (vorm van baarmoeder-kanker)

Lymfoom, kwaadaardig (= maligne)

Testis-tumor

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere vinca-alkaloïden

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn zo mogelijk niet tijdens de zwangerschap toepassen.

Zwangerschap voorkómen tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid /i] veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de deling van tumorcellen.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (= leukopenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie)

Blaasjes in de mond en op de huid

Bloedverlies, via de anus (= rectaal bloedverlies)

Braken

Darmontsteking, met bloedingen (hemorragische enterocolitis)

Darmverlamming (= ileus)

Diarree

Doofheid

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gehoorbeschadiging (= ototoxiciteit)

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Injectieplaats, pijn, aderontsteking (= flebitis), zweren, weefselafsterving (= necrose)

Kortademigheid (dyspnoe), plotselinge

Lichtovergevoeligheid (= foto-toxiciteit)

Maagdarm-klachten

Maagdarmzweer-bloedingen

Malaise

Misselijkheid

Peesreflexen, uitval

Spierkrampen en -schokken, epileptische (convulsies)

Verstopping (= obstipatie)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie?n), waaronder zenuw-ontsteking (perifere neuritis)

Wisselwerkingen

Bleomycine (= Bleonoxan©)

Cisplatine (= Platinol©, Platosin©)

Fenyto?ne (= Diphantoïne©, Epanutin©)

Medicijnen die het CYP3A lever-enzymsysteem remmen

Mitomycine C 'Kyowa'©

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Tijdens toepassing van dit medicijn kunt kunt u vragen om medicatiebegeleiding.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter bij Vinblastine Injecties

Bijzonderheden

De injectie-oplossing bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017