Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2002

Werkzame stof

Drotrecogin

Geneesmiddelgroep

Thrombolytica (= bloedstolsel-oplossende middelen)

Samenstelling

Poeder voor infusievloeiststof: 20 mg drotrecogin per flacon om op te lossen in 10 ml steriel water voor injecties (= 2 mg drotrecogin per ml)

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.


Sepsis met meervoudig orgaanfalen ten gevolge afsluiting van bloedvaten door van bloedstolsels (= thrombi)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingen, inwendige

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese), die niet in verband staat met sepsis

Bloedingsrisico, verhoogd, zoals na operatie, bloedende wonden, darmbloedingen, aangeboren bloedingsneiging,

Bloedplaatjes (= thrombocyten), verlaagd aantal (= thrombocytopenie)

Heparine-medicatie

Hersendruk, verhoogde (= verhoogde intracraniale druk)

Hersentumor

Leverziekten, indien ernstig en/of al langer bestaand

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of trombine afkomstig van rundvee

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen. In dierproven is dit middel schadelijk gebleken.

Dit middel bij voorkeur niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lost bloedstolsels (= thrombi) op bij sepsis.

Bijwerkingen

Bloedingen

Wisselwerkingen

Medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in de vriezer!).

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Xigris®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Bijsluiters

xigris
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017