Verlamming van de aangezichtsspieren door een aandoening van de aangezichtszenuw (= nervus facialis). De aangezichtspieren verzorgen de gelaatsbewegingen (= mimiek).
Krokodillentranen is een tranenvloed bij mensen die aangezichtsverlamming hebben gehad, maar waarbij de zenuwen, die voor de tranenvloed zorgen, niet goed zijn hersteld.
Bell's verlamming of paralyse is een aangezichtsverlamming die wordt gekenmerkt door een rollende oogbeweging tijdens het knipperen met het oog en/of een overmatige tranenvloed (= krokodillentranen).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- onbekend: primaire of idiopatische aangezichtsverlamming)
- bekend: bijv. zenuw-ontsteking of een tumor die tegen de aangezichtszenuw drukt.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- corticosteroïden
- pijnstillers

zie ook: aangezichtspijn

Terug naar perifere zenuwaandoeningen