Mogelijke oorzaken van verminderde afweer (o.a.):
- langdurig slechte voeding
- ouderdom (ouderen krijgen zijn daarom gevoeliger voor infecties)
- afweer-aandoeningen (= immunologische aandoeningen)
- bloedaanmaak, verstoorde (= aplastische anemie)
- chronische diarree
- groeivertraging
- astma
- bronchitis, chronische artritis en andere chronische en steeds terugkerende (= recidiverende) infecties
- HIV/AIDS
- suikerziekte = diabetes mellitus)
- lymfe-aandoeningen
- overproductie van (ziekte van Cushing) of behandeling met corticosteroïden
- kanker (o.a. leukemie, Hodgkin, myeloom)
- behandeling met kanker-middelen (= chemokuur, oncolytica, cytostatica)
- behandeling met afweer-onderdrukkende middelen (= immuno-suppressiva)
- regelmatige en/of langdurige bestraling (= radiotherapie)

NB.
- Als de oorzaak onbekend is wordt gesproken van primaire en als die wel bekend is van secundaire immuun-deficiëntie.
- HIV/AIDS is een bijzondere vorm van immuundeficiëntie die door infectie met HIV wordt veroorzaakt. Kenmerkend is de grote gevoeligheid voor allerlei infecties, waaronder ook infecties die normaal onschuldig zijn (= opportunistische infecties).

Terug naar verzwakte afweer