Mogelijke astma-uitlokkende prikkels (= provocerende factoren) o.a.:
- rook
- tabaksrook
- koude lucht
- verkoudheids- en griepvirussen
- (huis)stof/stuifmeel/pollen/fijn dierlijk materiaal (allergische astma)
- inspanning (inspanningsastma).
- luchtverontreinigende stoffen (o.a. ozon, stikstofoxide)

Een exacerbatie is een periode waarin de astma-klachten - meestal onder invloed van één of meer astma-provocerende factoren, tijdelijk erger is dan normaal. Bij een astma-aanval treedt de ademnood (vrij) plotseling op.

Terug naar astma