Tegengif: 4-DMAP (zie hieronder)

zie ook:
- vergiftigingen (= intoxicaties)
- tegengiften (= anti-dota)

Medicijnen

DMAPĀ®