De bloed-bezinkingssnelheid (in mm/uur) van de rode bloedcellen of erytrocyten (= BSE) wordt gemeten door centrifugatie van onstolbaar gemaakt bloed.

Normaal-waarden (mm/ bezinksel per uur):
- pasgeborenen (neonaten) ..............0-2,2
- kinderen < 10 jaar.........................< 3-13
- vrouwen < 50 jaar ........................< 20
- vrouwen > 50 jaar ....................... < 30
- mannen < 50 jaar ........................ <15
- mannen > 50 jaar ........................ < 20

Bij duidelijk hogere waarden dan hierboven opgegeven is er mogelijke sprake van een afwijking in het bloed.

zie ook: laboratorium-waarden

Terug naar bloed-aandoeningen