Meestal levensgevaarlijke infectie van het bloed (= sepsis) met bacteriën.

NB. In de volksmond wordt een bacteriële lymfevat-ontsteking (= lymfangitis) ín de vorm van een rood-blauwe streep ook wel 'bloedvergiftiging' genoemd. Indien niet behandeld, kan een dergelijke ontsteking in een echter bloedvergiftiging over gaan.

(1) Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Bevingen, koude rillingen, (hoge) koorts, misselijkheid, braken, diarree, gevoel van zwakte, infecties en abcessen (= pus-ophoping) overal in het lichaam (= metastatische infecties), zoals de hersenvliezen (= meningitis), hartzakje (= pericarditis), hart-binnenwand (= endocarditis), botten (= ostitis) en gewrichten (= artritis).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Infecties van de huid, buik, longen, urinewegen en ingewanden, (sterk) verminderde afweer, operaties, intraveneuze katheterisaties, drainages en niet-steriele, intraveneuze injecties met drugs.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: antibiotica

Terug naar infectie-ziekten