De twee meest voorkomende borst-aandoeningen bij mannen zijn borst-vergroting (= gynaecomastie) en borst-kanker.
In Nederland worden jaarlijks ca. 60 nieuwe gevallen van borstkanker bij mannen gediagnostiseerd (bij vrouwen ca. 10.000 nieuwe gevallen per jaar!).
Bij jongens in de puberteit (meestal gedurende enkele maanden tot een jaar) en bij mannen op leeftijd is borst-vergroting een normaal verschijnsel .

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Bepaalde lever-aandoening en behandeling met vrouwelijke hormonen (bijv. bij behandeling van testosteron-gevoelige tumoren van de zaadbal, bijnieren of prostaat).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Esthetische bezwaren, grotere gevoeligheid van de borst, lichte borst-pijn. In dat geval is er vrijwel zeker geen sprake van borst-kanker omdat die meestal pijnloos verloopt.
Borst-kanker verloopt bij mannen meestal zonder merkbare verschijnselen, waardoor de aandoening vaak (te) laat wordt opgemerkt door de betrokkene of zijn (huis)arts.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De behandeling is in principe gelijk aan die van vrouwen met borst-kanker.
- medicijnen: zie middelen bij kanker

zie ook: kanker

Terug naar borst-aandoeningen