Twee dicht tegen elkaar aan gelegen vliezen die de binnenkant van de borstkast en de buitenkant van de longen, het hart en de slokdarm bekleden. De tussenruimte is gevuld met vocht (= pleura-vocht).

zie:
- pleura-vocht
- borstvlies-kanker
- borstvlies-ontsteking (= pleuritis)
- long-ontsteking

Terug naar borstholte