Mogelijke oorzaken van botulisme (o.a.):
Het gif (= botuliniumtoxine) komt o.a. voor in rottend voedsel ('voedsel-botulisme'), zoals vlees (met name worst) en in bedorven conserven (o.a. vis, groenten en fruit), maar ook in vervuilde grond ('wond-botulisme').

Terug naar botulisme