Raadpleeg direct de (huis)arts (o.a.)
- als er tevens sprake is van hevige buikpijn
- als er tevens sprake is van verwardheid en/of sufheid
- als er tevens neiging tot flauwvallen aanwezig is
- als er bloed in het braaksel zit
- als een dag niet wordt geplast (bij kinderen jonger dan 2 jaar na een halve dag niet plassen)
- als het braken optreedt na een val
- als een kind niet wil drinken na het braken
- als een kind tevens koorts en diarre heeft
- als een baby na een voeding met een krachtige straal overgeeft en dit zich daarna 2 x herhaald

Raadpleeg ook de (huis)arts (o.a.)
- als het braken na één dag niet duidelijk minder wordt
- als drinken niet binnen kan worden gehouden
- als er sprake is van andere verontrustende verschijnselen

Terug naar braken

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Overgeven\", januari 2001