Kankerverwekkend. Voorbeeld: carcinogene stoffen = kankerverwekkende stoffen.

Terug naar kanker