Celorgaan dat -in de vorm van DNA (= desoxyribo-nucleic-acid = desoxyribonucleïnezuur)- de chromosomen met genen bevat. De chromosomen en genen bepalen de erfelijke eigenschappen van het organisme.
In het centrum van de celkern (= nucleus) bevindt zich een kleine binnenkern (= nucleolus). Hierin worden de ribosomen aangemaakt. Nadat de ribosomen de celkern hebben verlaten zorgen ze onder invloed van RNA (= ribo-nucleic-acid, ribnucleïnezuur) voor eiwitproductie.

zie ook:
- chromosomen
- genen
- DNA
- RNA
- kerndeling
- erfelijke aandoeningen

Terug naar cel