Dit onderwerp wordt behandeld bij claudicatio intermittens.