Dit onderwerp wordt behandeld bij ziekte van Crohn.