(1) Het ontbreken van een deel van één of meer chromosomen
(2) Het ontbreken van de erfelijke informatie voor de codering van één of meer aminozuren

Terug naar afwijkingen in de chromosomale bouw