Psychische aandoening waarbij men zich vervreemd voelt van het eigen lichaam, het eigen gevoel en de eigen gedachten. De patiënt heeft het gevoel buiten zichzelf (= depersonalisatie) en/of buiten de wereld (= de-realisatie) te staan, m.a.w. toeschouwer te zijn in plaats van speler.
Depersonalisatie is na angst en depressie de meest voorkomende psychische aandoening. De aard en de ernst van de klachten lopen van patiënt tot patiënt zeer sterk uiteen. Daarnaast komt depersonalisatie ook voor andere psychische aandoeningen, zoals dissociatieve identiteitsaandoening.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vertekend zelf-beeld, vertekend beeld van de persoonlijke omgeving en de wereld, angst- en paniek-aanvallen, fobieën, piekeren, angst om gek te worden

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Mee- of doorgemaakte levensbedreigende situatie, zoals ernstige ziekte, ongeval of verwonding, geweldsmisdrijf.

zie ook: behandeling

Terug naar dissociatieve aandoeningen