Mogelijke oorzaken van depressiviteit (o.a.):
- erfelijke aanleg
- traumatische ervaringen in het verleden
- maatschappelijke mislukkingen
- levensbedreigende ziekten
- relatieproblemen
- arbeidsconflicten
- overlijden van een naaste
- geboorte van een kind (= post-partum-/post-natale depressie)
- jaarseizoen
- combinatie van bovengenoemde en/of andere oorzaken

NB. De precieze oorzaak van depressiviteit is niet bekend. Wel staat vast dat de serotonine-spiegel in de hersenen te laag is. Waarschijnlijk speelt een te geringe activiteit van de spontane hersencellen in de hersenstam en/of het limbische systeem van de hersenen ook een rol.

Terug naar depressiviteit