Mogelijke behandelingen van dikkedarm-kanker (o.a.):
- voorkómen (= preventie): er zijn aanwijzingen dat lichaamsbeweging, voorkómen van overgewicht, eten van fruit, groente en ander vezelrijk voedsel, de kans op darmkanker vermindert (dit is nog niet bewezen)
- operatief verwijderen van de darmtumor en van het omringende, aangetaste weefsel
- chemokuur met anti-kankermidddelen (= cytostatica, oncolytica
- bestraling (= radiotherapie)
- combinatie van behandelingen

Terug naar dikkedarm-kanker