Mogelijke behandelingen van Duchenne-spierdystrofie (o.a.):
- voorkómen door prenatale diagnostiek
- fysiotherapie: om spierzwakte af te remmen en revalidatie
- verlichting van de verschijnselen
- prednison (in onderzoek): verlichting van de spierzwakte

Terug naar Duchenne-spierdystrofie