Open verbinding tussen de grote lichaamsslagader (= aorta) en de longslagader (= arteria pulmonalis) bij de nog ongeboren vrucht (= foetus), die zich normaal gesproken tijdens en ná de geboorte (= partus) sluit.

Terug naar aangeboren aandoeningen